Ako zarezervovať pobyt na našich stránkach

Ako rezervovať pobyt?

Priamo na stránkach cestovnej agentúry Doggie Tour , telefonicky, sms-kou alebo zaslaním predbežnej objednávky prostredníctvom internetu alebo emailom. 

Aký pobyt si vybrať?

 1. Pobyty uvedené v ponuke našej internetovej stránky
 2. V prípade, ak si chcete objednať pobyt so špeciálnym želaním, respektíve máte iné požiadavky,  naši pracovníci Vám ochotne vypracujú ponuku „šitú priamo na mieru“.

Postup objednania pobytu

 1. Na základe Vašich požiadaviek Vám pomôžeme vybrať z ponuky pobyt podľa Vašich predstáv.
 2. V prípade zaslania vyplneného rezervačného formuláru, ktorý nájdete na našej internetovej stránke, Vás budeme kontaktovať v čo najkratšom časovom horizonte po doručení rezervácie.
 3. Vypracujeme Vám  ponuku podľa kritérií udaných v rezervačnom formulári a dohodne s Vami ďalšie podrobnosti.
 4. Pokiaľ Vám pobyt bude vyhovovať a ste rozhodnutý si ho u nás zakúpiť, e-mailom alebo poštou Vám zašleme zálohovú faktúru na 50% zo sumy objednaného pobytu, spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu, ktorú nám podpísanú obratom pošlete naspäť.
  Svojím podpisom zároveň vyjadrujete súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej agentúry za seba, ako aj za všetkých Vašich spolucestujúcich. Pokiaľ je termín nástupu kratší ako 21 dní po objednaní pobytu, požadujeme zaplatenie 100% zálohy za pobyt.
 5. Po uhradení zálohy za pobyt a doručení podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu, Vám bude na Vami udanú korešpondenčnú adresu doporučenou poštou zaslaný originál voucher, obojstranne podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu, spolu so sprievodným listom v ktorom nájdete presné inštrukcie k zakúpenému pobytu. 

Úhrada pobytu

 1. Hotovostným alebo bezhotovostným vkladom na náš účet uvedený vo faktúre.
 2. Poštovou poukážkou typu „A„
 3. Bankovým prevodom na náš účet uvedený vo faktúre

   

Cestovné doklady

 1. Faktúra k úhrade za objednané služby
 2. Voucher – ako doklad o 100% nom zaplatení za objednané služby
 3. Zmluva o obstaraní zájazdu
 4. Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobyte
 5. Iné nevyhnutné pokyny na cestu