Viac fotiek
Dostupné termíny
Dátum: 20220927 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 331.49 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 351.82 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 363.24 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 168.95 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 236.51 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 270.29 EUR
 • Dátum: 20221001 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221002 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221007 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221008 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221012 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221015 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221017 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221022 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221022 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221027 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221029 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221101 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221105 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221106 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221111 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221112 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221116 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221119 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221121 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221126 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221126 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221201 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221203 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221206 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221210 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221211 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221216 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221217 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Dátum: 20221221 Počet dní: 6
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 260.36 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 285.78 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 292.11 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 133.38 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 15.02 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 24 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 213.38 EUR
 • Dátum: 20221224 Počet dní: 8
 • základné lôžko v 2+1 izba bez balkóna – 364.51 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon – 400.07 EUR
 • základné lôžko v 2+1 izba premium balkon, morská strana – 408.95 EUR
 • dieťa do 6 rokov na 3. lôžku – 0 EUR
 • dieťa 6-12 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 186.69 EUR
 • dieťa 12-15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 261.38 EUR
 • Cestovné poistenie A1 – 20 EUR
 • Cestovné poistenie A1 Pandemic – 32 EUR
 • osoba nad 15 r. na 3. a 4. lôžku v 2+2 izba bez balkóna – 298.73 EUR
 • Nezáväzná ponuka
  Katalógové číslo: 2b72199bb7c2 Kategórie: , ,

  Povedali o nás